Undangan Yudicium dan Penggelaran

Info Fakultas Tak Berkategori

  U N D A N G A N                                                               Ambon, 09 November 2011                                                                                                                        

 

     Kepada Yth,

     Bapak / Ibu :

     Di

            T e m p a t

 

Dalam rangka pelaksanaan acara Yudicium dan Penggelaran Lulusan Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pattimura Periode April s/d Oktober 2011, maka kami mengundang Bpk/Ibu untuk menghadiri acara dimaksud yang akan dilaksanakan pada 

Hari/Tanggal          :   Sabtu, 12 November 2011.

Jam                          :   09. 30 WIT

Tempat                    :    Fakultas Hukum Universitas Pattimura

                                       Kampus Poka, Ambon

Atas Kehadirannya, disampaikan terima kasih.

                                                                         

                                                                                Dekan,
 

 

                                                                                Prof. Dr. M.J. Saptenno, SH.M.Hum

                                                                                NIP. 196007301988031001

 

 

 

Catatan :

Mohon hadir 30 menit sebelum acara dimulai